Shared S

Vakmanschap:
kwaliteit en innovatie.

De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe omdat we fulltime bezig zijn met onze core business. We hebben specialisten in huis, mensen met enorme vakkennis op hun terrein. Professionals kunnen bij ons hun kennis nog meer verbreden om zo in te spelen op actuele trends binnen de maatschappij.

Vraag het ons

Klantkennis:
Zuid-Limburg als speelveld.

Kennen en gekend worden. De regio Zuid-Limburg is ons speelveld. Wij wonen en werken hier en kennen onze klanten door en door. Vaak hebben we er zelf jarenlang gewerkt. Deze specifieke ervaring is van onschatbare waarde en nemen we mee in alles wat we doen.

Bel 045-511 88 88

Synergie:
kennis delen en vergroten.

Het SSC-ZL staat voor structureel samenwerken en standaardisatie. Onze kwaliteit wordt gewaarborgd. Het niveau dat moet worden gehaald, leggen we zwart op wit vast in een service level agreement. Onze resultaten zijn toetsbaar; wij zijn erop aanspreekbaar.

Mail ons

Service S

Partner in inkoop & aanbesteding.

Gespecialiseerd & Proactief.

Bij Inkoop werken professionele adviseurs met specifieke kennis van innovatieve inkooptechnieken bij de overheid. Proactieve gesprekspartners die kansen zien en pakken. Met ruime ervaring in met inkoop bij de overheid en met passie voor het vak kopen wij in voor jouw organisatie.

Mail Cindy Rondas

Betrouwbare IT dienstverlener.

Betrouwbaar & Innovatief.

Bij Informatie Diensten staan we voor up-to-date IT-dienstverlening. Met een gespecialiseerd team dat optimaal samenwerkt in Zuid-Limburg. We nemen onze klanten mee in de snelle ontwikkelingen binnen ons vakgebied en bieden geavanceerde oplossingen van nu oplossingen.

Mail Wim Lousberg

Specialist in salaris en personeel.

Integer & Accuraat.

Bij Personeels- en Salarisadministratie werken we met klantgerichte professionals. Efficiënt en effectief ondersteunen we onze opdrachtgevers met gestandaardiseerde oplossingen en digitale selfservice. Jouw personeels- en salarisadministratie is bij ons in goede handen.

Mail Finy Hirsch

Center C

Wij zijn SSC-ZL.

Wij zijn gedreven door waarden en principes.

Wij geloven dat onze continu sterk veranderende samenleving vraagt om nieuwe oplossingen. Oplossingen die tot stand komen door in verschillende samenwerkingsvormen kennis & kunde te delen en te organiseren.

Meer info

Werk samen bij SSC-ZL.

Vind jouw uitdagende baan bij SSC-ZL.

Wij werken vakbekwaam, betrouwbaar, puur en met lef. We zijn een organisatie die steeds in ontwikkeling is. Als je bij SSC-ZL werkt schakel je snel, roest je niet gauw vast in gewoonten en luister je goed naar de wensen van de klant.

Mail Evelyne Heuts

Onze missie & ambitie.

Vakmanschap, klantkennis en synergie.

We ontzorgen lokale overheden op gebied van bedrijfsvoering. Zodat zij hun kerntaken beter kunnen uitvoeren. In onze optiek zorgt dit voor meer tevreden inwoners van Zuid-Limburg en uiteindelijk voor een mooiere, betere regio.

Meer weten?

Contact C

Shared Service Center Zuid-Limburg
CBS Weg 2
6412 EZ Heerlen
T 045 – 511 88 88